Modernizacje energetyczną budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie realizowano w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna.

Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 w ramach Działania 10.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

 

 

wydruk gmina 1