Beneficjent Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie Operacja pn. Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie i organizacja pierwszego z cyklicznych wydarzeń pn. Ryba w roli głównej Cel operacji Promowanie ryby jakoNa kanale YouTube Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie, dostępny jest reportaż  " Ryba w roli głównej" , który ma na celu promowanie ryby jako produktu lokalnego. Zapraszamy do oglądania. Jest to pierwsza edycja wydarzenia. Mamy nadzieję , ze pandemia nie pokrzyżuje nam planu i w przyszłym roku zrealizujemy wydarzenie z Waszym udziałem - na sali widowiskowej GOK.

W ramach projektu doposażyliśmy zaplecze kuchenne oraz sceniczne. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014 -2020 , program operacyjny "Rybactwo i Morze" priorytet 4 "PO RYBY"

Link do reportażu: https://www.youtube.com/watch?v=D5i0AJiova8