OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
Dnia 30 września 2019 r. w bibliotece w Tujsku odbyło się Głośne Czytanie książek Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży.OGôLNOPOLSKI DZIEâ 1