Spotkanie w akompaniamencie znanych i pięknych utworów , oprawione przepięknymi zdjęciami . Do tego dodajmy blask świec i przepis na ciepłe i przyjemne,jesienne popołudnie gotowy. .

Koncert wspomnień o polskich artystach muzykach , którzy odeszli od nas , ale których muzyka wciąż gra nam w sercach.

W tym roku wspominamy :

Zbigniewa Wodeckiego, Grzegorz Ciechowskiego, KORĘ, Annę Jantar oraz Marka Grechutę

Do udziału zaprosiliśmy wszystkie szkoły z gminy Stegna. Każdej placówce wylosowany zostanie artysta, którego utwór wykonają podczas koncertu.
Ponadto zaśpiewają:
piosenka estradowa oraz sekcja musicalowa

Podczas wydarzenia odbędzie się również wystawa prac fotograficznych, biorących udział w konkursie , do którego zapraszamy uczniów szkół podstawowych z gminy Stegna (szczegóły w regulaminie ) i zostanie wręczona nagroda dla zwycięzcy.

Wójt Gminy Stegna Ewa Dąbska oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie zapraszają na Dożynki Gminy Stegna w dniu 14 września 2019 r. w Bronowie


Program imprezy :

11:00 Msza Święta Dożynkowa w kaplicy w Bronowie.
12:30 Oficjalne uroczystości na terenie świetlicy w Bronowie.
13:00 Część artystyczno - rozrywkowa
14:00 Występ zespołu "FALE"
14:30 Ogłoszenie wyników konkursu na Wieniec oraz Stoisko Dożynkowe
15:00 Kasia i Sławek z nad morza
17:00 Koncert " KUZYN ZENKA"
18:00 Zabawa taneczna przy zespole " Kasia i Sławek z nad morza"
 

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ

„Dożynki Gminne 2019”

Termin: 14 września 2019

Miejsce: plac przy świetlicy w Bronowie

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
 4. Impreza ma charakter otwarty .
 5. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 7. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi nie powinny uczestniczyć w imprezie.
 8. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
 9. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
 10. Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy zobowiązany jest:
 • powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy – pracowników agencji ochrony osób i mienia lub Straż Pożarną OSP Stegna obecną podczas Imprezy,
 • powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
 1. Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji,
 2. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje: osoba odpowiedzialna za Imprezę: Dyrektor GOK w Stegnie – Łukasz Niedźwiecki,
 3. Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że:
 • W pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego,
 • Należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego pożarem i odciąć dopływ gazu,
 • Nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Do tego celu służą gaśnice proszkowe.
 • W miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne.
 1. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 6. na stronie internetowej Organizatora,
 7. w punkcie informacyjnym na Terenie Imprezy (namiot GOK w Stegnie).
 8. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu

Serdecznie zapraszamy na II edycję wydarzenia Dzień Stegny.

W programie:

koncert zespołu Manchester

koncert zespołu 5/6

oraz gwiazdy wieczoru CLEORozpoczniemy festiwalem baniek mydlanych i kolorów.

Jedyna impreza tego lata w Stegnie !


Zapraszamy!

Moc atrakcji dla dużych i małych :)
Konkursy, animacje, koncerty- a wszystko to w niepowtarzalnym , letnim klimacie Jantarowej plaży
W programie:
16.00-19.00 Kolorowy Festiwal baniek mydlanych i kolor fest
20.00 koncert Druga M. Show
21.00 Norbi
22.00 Adam Kucharski - polski Elvis
Ponadto: strefa OSP Jantar, "Voucher dla turysty" , dmuchańce i wiele innych atrakcji.
Dzień Turysty - pakuj parawan, leżak i dużą dawkę humoru ! ;)
Zapraszamy!

 28.06. (piątek) plac "Zielona Wyspa" w Drewnicy Start 17.00 
W tym roku rozpoczniemy sezon festiwalem baniek mydlanych i kolorów  . Propozycja, która niewątpliwie ucieszy najmłodszych uczestników :) Tysiące baniek unoszących się w powietrze i wyrzut różnobarwnych proszków w górę to doskonała zabawa i niepowtarzalny widok.

Nie zabraknie również wieczornych koncertów.

Gwiazdą tegorocznej edycji będzie jeden z czołowych, polskich zespołów muzyki disco                                  "After Party"  (godz.21.00) . Pobujamy się w rytm największych hitów m.in. "Ona lubi pomarańcze" czy "Nie daj życiu się" www.facebook.com/lAfterParty/

Następnie "do tańca" zagra wspaniały zespół dwa plus dwa  (godz. 22.00- 1.00). W tym składzie wszystko jest możliwe, m.in. to ,że proste równanie matematyczne, w tym przypadku daje wynik 5. Formacja z charyzmatyczną wokalistką na czele znalazła się w finale programu Disco Star. Więcej na : www.facebook.com/dwaplusdwa.eu/

 Ponadto m.in.: stoiska gastronomiczne i handlowe oraz atrakcje serwowane przez OSP Drewnica.
Zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na imprezę zorganizowaną

specjalnie dla Was :)

W programie m.in. :

Wspaniały musical "Marzenia się spełniają" - dzieci i młodzież z powiatu nowodworskiego -zadanie publiczne współfinansowane ze środków Powiatu Nowodworskiego

oraz koncert gwiazdy Majka Jeżowska i Przyjaciele

Ponadto:
darmowe dmuchańce
zabawy i konkursy z nagrodami
słodkości i bajkowe postacie
stoiska gastronomiczne
strefa OSP
"Szczęśliwy traf" - OSP Drewnica
Kącik maluszka
bańki mydlane

i wiele innych !

Do zobaczenia na Zielonej Wyspie :)

Wydarzenie dofinansowane ze środków gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

Organizatorzy: Wójt Gminy Stegna Ewa Dąbska oraz dyrektor GOK w Stegnie Łukasz NIedźwiecki

Partnerzy: Stowarzyszenie "KULTURALNI", "KOS" Nowy Dwór Gd., sołectwo Drewnica, ZSP w Drewnicy, OSP Drewnica, rada rodziców ZSP w Drewnicy

Dyrektor GOK w Stegnie oraz KOS Kraina Otwartej Sztuki Nowy Dwór Gd. serdecznie zapraszają na wielki finał warsztatów muzycznych .


Dzieci i młodzież z sekcji działających przy GOK w Stegnie, prowadzone przez Ewelinę Szulc oraz Tomasza Stroynowskiego  w przepięknym spektaklu muzycznym.
Podsumowanie ich całorocznej pracy, na scenie Domu Ludowego w Rybinie.
Wstęp wolny.

Ku pamięci wielkiej, polskiej artystki.

"Nigdy nikogo nie naśladowałam. Jeżeli już szukałam inspiracji, to wśród tych, którzy wyrastają ponad tłum nie dzięki swoim sukcesom, ale talentowi."

                                                                                                                                                                                                          Kora Jackowska