W związku z podjęciem decyzji o rozbiórce budynku garażowo-gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Nowotnej Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie zaprasza do składania ofert na rozbiórkę obiektu.

W ramach rozbiórki należy:

- rozebrać pokrycie dachowe, konstrukcję dachu budynku

- wykuć ościeżnice okienne i drzwiowe

- rozebrać ściany działowe i nośne przyziemia

- rozebrać posadzki, ściany fundamentowe, fundamenty sposobem ręczno-mechanicznym

- uporządkować teren (transport gruzu i innych materiałów z rozbiórki)

- montaż słupków ogrodzeniowych oddzielających teren działki.,

Oferty cenowe należy składać w biurze:

Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie Ul. Gdańska 6082-103 Stegna

W godz. 8:00- 16:00

W terminie do 20 sierpnia 2019 r.